تبلیغات
مینا اطبا - اکستندر مگنت دار اصل

اکستندر مگنت دار اصل

نویسنده :مطلب نویس
تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-02:14 ق.ظ


اکستندر مگنت دار اصل اکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامتاصلاکیکتتندر مگنت دار اصلشساکستندر مگنت دار اصلاکستندر مگنت دار اصلدارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) ...اکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامتاصلاکیکتتندر مگنت دار اصل اکستندر مگنت دار اصل

منبع:
http://www.mardane.info