تبلیغات
مینا اطبا - اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس)

اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس)

نویسنده :مطلب نویس
تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-02:14 ق.ظ


اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس) اکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامت(پزشکی سلامتلارجرپزشکی سلامتباکس)اکیکتتندر مگنت دار ( لارجر باکیکت)شساکستندر مگنت دار ( لارجر باکس)اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس)دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) ...اکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامت(پزشکی سلامتلارجرپزشکی سلامتباکس)اکیکتتندر مگنت دار ( لارجر باکیکت) اکستندر مگنت دار ( لارجر باکس)

منبع:
http://www.mardane.info