تبلیغات
مینا اطبا - فروش اکستندر مگنت دار

فروش اکستندر مگنت دار

نویسنده :مطلب نویس
تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-02:14 ق.ظ


فروش اکستندر مگنت دار فروشپزشکی سلامتاکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارفروش اکیکتتندر مگنت دارشسفروش اکستندر مگنت دارفروش اکستندر مگنت داردارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) ...فروشپزشکی سلامتاکستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارفروش اکیکتتندر مگنت دار فروش اکستندر مگنت دار

منبع:
http://www.mardane.info