تبلیغات
مینا اطبا - دستگاه اكستندر مگنت دار (larger box)

دستگاه اكستندر مگنت دار (larger box)

نویسنده :مطلب نویس
تاریخ:دوشنبه 25 اردیبهشت 1391-02:14 ق.ظ


دستگاه اكستندر مگنت دار (larger box) دستگاهپزشکی سلامتاكستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامت(largerپزشکی سلامتbox)دیکتتگاه اكیکتتندر مگنت دار (larger box)شسدستگاه اكستندر مگنت دار (larger box)دستگاه اكستندر مگنت دار (larger box)دارا بودن مدرك دكتراي عمومي مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. گذراندن حداقل نيمي از دوره دستياري در خارج از كشور ( بر اساس طول دوره دستياري در داخل كشور) ...دستگاهپزشکی سلامتاكستندرپزشکی سلامتمگنتپزشکی سلامتدارپزشکی سلامت(largerپزشکی سلامتbox)دیکتتگاه اكیکتتندر مگنت دار (larger box) دستگاه اكستندر مگنت دار (larger box)

منبع:
http://www.mardane.info